top of page
Schermafdruk 2019-07-26 16.19.15.png

Tijdens een verkennend gesprek gaan we op zoek naar wat u nodig heeft. We leren elkaar kennen en proberen duidelijk te concluderen wat u van ons verwacht. Na dit gesprek volgt er een offerte. U krijgt de mogelijkheid om feedback te geven. Na goedkeuring van deze offerte factureren wij een voorschot van 30%. 

Schermafdruk 2019-07-26 16.19.23.png

Tijd om aan de slag te gaan. Via deskresearch, analyses en eventuele verdere gesprekken zoeken we de problemen die zich stellen. We brengen uw sterktes en zwaktes in kaart, gaan na wat er kan verbeteren en wat er ontbreekt. 

Schermafdruk 2019-07-26 16.19.30.png

Eens we weten waar het schoentje wringt, maken we een rapport op waarin we alle problemen aankaarten. We proberen zo veel mogelijk oplossingen te bieden en doen creatieve voorstellen over hoe die kunnen worden gerealiseerd. Samen met u bekijken we welke opties het beste bij u en uw mogelijkheden passen. 

Schermafdruk 2019-07-26 16.19.40.png

Via een implementatieplan vertalen we de oplossingen in concrete acties. We zetten de door u gekozen oplossingen op een tijdslijn, rekening houdend met uw budget. Er wordt omschreven wat het doel is en hoe we dat doel willen realiseren. In de timing wordt rekening gehouden met eventuele bijsturingen in de toekomst. 

Schermafdruk 2019-07-26 16.35.49.png

Om alle acties te implementeren, staan we u graag bij met de nodige tips. Onze ervaring levert contacten op die u kunnen bijstaan bij het uitwerken van uw communicatie- of mediaplan. Samen met u waken we over de timing en het budget verbonden aan het vooropgestelde plan. 

Schermafdruk 2019-07-26 16.35.54.png

Eens het implementatieplan volledig geïmplementeerd is,  bezorgen wij u de resterende factuur van 70%, die voldoet aan de eerder gemaakte afspraken. 

Schermafdruk 2019-07-26 16.36.00.png

Omdat uw mening voor ons belangrijk is, vragen wij u na afloop van onze samenwerking feedback via een evaluatieformulier. Op die manier kunnen wij onze werkwijze optimaliseren voor toekomstige samenwerkingen. 

bottom of page