Vlaams Instituut Gezond Leven

​Uitdaging: de 10.000 stappen clash onder de aandacht te brengen zowel bij gemeentebesturen als individuen. 

Contactpersoon: Annelies Vandenberghe 


Aanpak:

Ambassadeurschap

​ Om de campagne voldoende slagkracht te geven, zochten we een ambassadeur. 

We vonden Sven Ornelis bereid om onze social mediacampagne te trekken. 

Hij motiveerde de deelnemers aan de stappenclash om te blijven volhouden met ondermeer

wedstrijden waar er leuke prijzen mee te winnen waren.


Partnerships

best_advice ging actief op zoek naar bedrijven die bereid waren om wedstrijdprijzen te leveren 

voor diverse wedstrijden. In ruil kregen zij logo- en naamsvermelding via onze campagne.


Campagne

​ De campagne werd gepromoot via social media, via de lokale gemeentebesturen, 

via commerciële partners en via de partners van Gezond Leven. 

Zij kregen promotiemateriaal zoals video’s, affiches, banners, GIF bestanden, folders en een 

inspiratiegids met draaiboek voor de organisatie van “bewegingsinitiatieven”

Animaties

Actievideo verspreid via social media kanalen van alle partners, via apotheken en via de Brantano winkels.


Prijsuitreiking

Sven Ornelis verraste de winnares van de stappenclash en ging de elektrische fiets van Belgocycle persoonlijk overhandigen aan de fiere winnares.


Resultaten:

​ Het aantal deelnemende gemeenten aan de stappenclash steeg van 110 deelnemers in 2016 naar 207 

deelnemende gemeenten in 2018. 

Er namen 49.000 mensen deel aan de stappenclash tgo 6.701 deelnemers in 2016. 

Het gemiddeld aantal stappen per deelnemer bedroeg 13.199 stappen. 

De oudste deelnemer was 86 jaar, de jongste deelnemer 18 jaar.

let's get creative together


Goesting om kennis te maken?

CONTACT​​ >