Stad Brugge - vrijwilligerscentrale

​De Brugse Vrijwilligerscentrale bestaat 10 jaar! Om te onderstrepen hoe belangrijk de vrijwilligerswerking is, organiseerde het schepencollege het project "Het stadsbestuur vrijwilligt". Op initiatief van schepen Mathijs Goderis werden alle leden van het schepencollege gevraagd om een dag mee te draaien in de werking van een een vrijwilligersorganisatie waarvan ze op voorhand niet wisten waar ze terecht kwamen. best_advice werd gevraagd om alles op video vast te leggen.


Contactpersoon: Lien Dereere


Aanpak


De agenda's van de schepenen van Stad Brugge zijn druk bezet. Om alle opnames tot een goed einde te brengen, was er flexibiliteit, goede voorbereiding en ervaring vereist. Allemaal eigenschappen die we met plezier konden invullen. Bovendien gebeurden alle opnames in volle coronaperiode waardoor er strikte beperkingen waren naar het aantal aanwezigen en hygiënemaatregelen. We slaagden erin om 13 verschillende opnames te maken waar elke schepen en elke vrijwilligersorganisatie zich in kon vinden. De losse video's werden bezorgd aan de diverse organisaties voor gebruik op social media. We zorgden ook voor een compilatie van alle video's die getoond werd op een persconferentie om het project aan de pers voor te stellen.


Resultaten

Zowel schepenen als organisaties waren laaiend enthousiast over het initiatief en het resultaat. De vele vrijwilligers voelden zich erkend en voor het stadsbestuur was het duidelijk dat vrijwilligers een cruciale rol spelen om de stad te doen draaien. Wordt ongetwijfeld vervolgd!