Best Advice is geregistreerd dienstverlener van de KMO-portefeuille. Dit betekent dat u bij het inschakelen van Best Advice voor advies, kan rekenen op een tegemoetkoming via de KMO portefeuille.

 

Registratienr. KMO-portefeuille: DV.A237316

Voorwaarden voor subsidie via de kmo-portefeuille

Waarvoor kan ik steun krijgen?

Je kan steun krijgen voor opleiding of advies op voorwaarde dat de opleiding of het advies inhoudelijk in één van onderstaande thema’s past:

 • Bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken; 
 • Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen; 
 • Digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity; 
 • Duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij; 
 • Financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren; 
 • Innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst; 
 • Internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen; 
 • Personeelsmanagement: het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics: 
  • arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen; 
  • competentiebeleid; 
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid; 
  • evaluatie- en functioneringsbeleid; 
  • personeelsplanning; 
  • sociale wetgeving. 

Voor de thema’s wordt een brede interpretatie gehanteerd. Alle opleidingen die inhoudelijk gelinkt kunnen worden aan een thema kunnen worden gesteund. Als je twijfelt, neem zeker contact met ons op of neem een kijkje op www.vlaio.be.

Welke types advies komen in aanmerking?

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:

 1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.

 2. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

Het doel? Je onderneming vooruithelpen.

De dienstverlening moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).

 • Het advies staat in een geschreven document.

 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.

 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.

 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.

 • Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.

 • Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener.

Best Advice biedt volgende diensten aan die  in aanmerking voor ondersteuning van de KMO-portefeuille

Analyses:

Situatie- en concurrentieanalyse, SWOT-analyse, customer journeys, associatie-oefeningen als basis voor de juiste profilering en positionering

Adviezen:  Op basis van de analyses, wordt een duidelijke profilering geformuleerd en/of wordt een communicatiestrategie geformuleerd. We maken een adviesdossier op met duidelijke omschrijving van de behoeftes en aanpak om tot de juiste oplossingen te komen. 

Communicatieplan: de communicatie-adviezen worden verwerkt in een concreet implementatieplan met timings en mediakeuzes, rekening houdend met uw beschikbare budget.

Best Advice biedt volgende diensten aan die niet in aanmerking voor ondersteuning door de KMO-portefeuille:

Actieve sales ondersteuning: advertentiewerving, uitwerken partnerships...

De creatie van verschillende communicatie middelen.  

Projectbegeleiding bij de uitvoering van het communicatieplan 

De KMO-portefeuille is een initiatief van de Vlaamse overheid om KMO's te ondersteunen bij de aankoop van communicatie - en marketingadvies. Ondernemingen kunnen met deze maatregel tot €15 000 subsidies ontvangen. 

 

Komt u in aanmerking voor subsidies? 

Zaakvoerders van een kmo, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille, als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.

 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.

 • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in uw bedrijf' aan de slag.

 • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.

 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Vijf keer ja? Dan maakt u kans op subsidies. 

Hoeveel subsidies kan u ontvangen? 

Bent u een kleine onderneming? 

U heeft minder dan 50 werknemers en draait maximaal €10 miljoen omzet. Dan kan u rekenen op 30% steun via de KMO-portefeuille, met een maximum van €7.500 per jaar. 

Bent u een middelgrote onderneming? 

U heeft tussen de 50 en de 250 werknemers en draait maximaal €50 miljoen omzet. Dan kan u rekenen op 20% steun via de KMO-portefeuille, met een maximum van €7.500 per jaar. 

 Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Hoe werkt de KMO-portefeuille? 

Als u in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, moet u zich online registreren en een aanvraag indienen. 

Stap 1: registreren en aanmelden

U moet zich registreren

U gaat naar de website van KMO-portefeuille en meldt zich aan met uw eID-kaartlezer en pincode. 

Registreer ook uw bedrijf

Als persoon bent u al aangemeld, nu moet u ook uw bedrijf aanmelden via dezelfde pagina. Registreren hoeft enkel de eerste keer dat u gebruik maakt van een KMO-portefeuille. 

Koppel uwzelf aan uw onderming met de activatielink

U krijgt per post of per e-mail een URL opgestuurd, waarmee u kan identificeren dat u bij het bedrijf hoort. 

Stap 2: Subsidie aanvragen

Sluit eerst een overeenkomst met de dienstverlener

Subsidies kunnen pas aangevraagd worden nadat u een overeenkomst voor advies hebt gesloten met een dienstverlener. 

Vraag de subsidie aan

Eens u een overeenkomst hebt, kan u zich aanmelden op de website van de KMO-portefeuille en een subsidieaanvraag indienen. De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang gebeuren. 

Bevestiging dienstverlener

De dienstverlener moet nu uw aanvraag bevestigen, zodat wordt aangetoond dat u ook echt een beroep doet op zijn diensten. 

Stort uw eigen deel van de KMO-portefeuille

Eens uw aanvraag is bevestigd, krijgt u een e-mail. Nu moet u uw deel van de kost storten in de elektronische portefeuille. U heeft hiervoor dertig dagen. 

De overheid stort haar deel

Eens uw deel in de portefeuille zit, zal de overheid de rest bijstorten. 

Dienstverlener betalen

Nadat de samenwerking met de dienstverlener ten einde loopt, zal u een factuur ontvangen. Deze kan u betalen met een overschrijving vanuit de elektronische portefeuille. 

Als u in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, moet u zich online registreren en een aanvraag indienen.